Woon en zorgcentrum DE FOYER

A A A

Wij zijn Tanja Stoop (ergotherapeute) en Heleen Peleman (logopediste) en werken binnen De Foyer. Graag stellen we u onze nieuwe clubwerking voor die sinds het voorjaar 2016 is gestart. De belevingsclub wordt vanuit onze therapeutische expertise georganiseerd. 

Binnen deze clubwerking werken wij voornamelijk op drie pijlers: cognitie, communicatie en socialisatie. Aan de hand van verschillende activiteiten worden de bewoners in groep gestimuleerd om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Hierbij is er ook aandacht voor individuele begeleiding.

Bewoners zullen aan de hand van een screeningslijst geselecteerd worden. Elke groep engageert zich voor een periode van 3-4 maanden. Onze doelgroep zijn bewoners die therapeutisch geen 1-1 begeleiding krijgen. Er moet nog communicatie mogelijk zijn en ook de cognitie mag slechts beperkt verstoord zijn.

De activiteiten zijn zeer uiteenlopend en worden aangepast aan het niveau van de groep. De clubwerking wordt kosteloos georganiseerd door De Foyer en gaat elke donderdag door vanaf 15u.

Ik ben Heleen (links) en werk sinds 2013 als logopediste binnen de Foyer. Als logopediste sta ik in voor het opvolgen van de taal, de spraak, het slikken, de voedingstoestand van onze bewoners,…


Mijn naam is Tanja (rechts) en ik werk sinds 2012 voor de Foyer als ergotherapeute. Mijn taak bestaat erin om bewoners hun zelfstandigheid te stimuleren en zo de kwaliteit van leven te bevorderen. Dit bestaat uit activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), cognitieve therapie, fijne motoriek, maaltijdbegeleiding, hulpmiddelenadvies en nog veel meer.

Bij vragen kunnen jullie ons steeds contacteren via volgend e-mailadres: belevingsclub@defoyer.be